Rozliczenia Roczne

Józefów Kompleksowa pełna księgowość obsługa sp z o o

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest taką formą działalności gospodarczej, która wiąże się z wieloma korzyściami (np. brak konieczności ponoszenia odpowiedzialności majątkowej w przypadku upadku firmy), ale również zobowiązaniami. Mowa tu o formie rozliczenia z fiskusem, czyli o konieczności prowadzenie pełnej kompleksowej księgowości.

Jak się rozlicza spółkę z o.o.?

Przedsiębiorcy prowadzący spółkę z o.o. są zobowiązani do realizowania pełnej księgowości, a za tym idzie – wypełniania ksiąg handlowych
Jak można wyczytać w ustawie o rachunkowości, obowiązek założenia ksiąg handlowych powstaje w dniu założenia działalności gospodarczej. W przypadku spółki z o.o. jest to dzień zaistnienia pierwszej operacji finansowej w obrębie firmy. W tym momencie wkraczamy w okres pełnego, kompleksowego rozliczania firmy zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, m.in.
  • memoriału,
  • ostrożnej wyceny
  • ciągłości, etc.

Metody prowadzenia ksiąg pomocniczych

Właściciele spółki z o.o. mają pełną dowolność w wyborze ksiąg pomocniczych w kompleksowej obsłudze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Podejmując decyzję powinni jednak wziąć pod uwagę rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników majątku obrotowego znajdujących się w posiadaniu spółki. Jakie są metody ewidencjonowania owych składników? Wyróżnić można cztery podstawowe, wśród których znajdują się:
  • ewidencja ilościowo-wartościowa (ujęcie dla poszczególnych składników w jednostkach naturalnych
  • ewidencja ilościowa (ujęcie dla grup składników w jednostkach naturalnych)
  • ewidencja wartościowa (dla jednostek sprzedaży detalicznej lub miejsc składowania)
  • odpisywanie w koszty wartości materiałów i towarów w momencie ich zakupu.

Jeśli księgowość Cię przeraża, a chcesz, by Twoja firma w Józefowie działała na najwyższym poziomie, zapraszamy do skorzystania z usług Biura Księgowego Edyty Grubek EGUK. Numer naszej infolinii: 509-132-607.

Nasza GALERIA

MENU